Sổ đỏ ghi thời hạn là lâu dài thì được sử dụng đất bao lâu?

Sổ đỏ là một trong những loại giấy tờ pháp lý quan trọng nhất trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam. Với chức năng chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ giúp đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu đất và là cơ sở pháp lý để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về khái niệm sổ đỏ, thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ và trường hợp người sử dụng đất được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

sổ đỏ được hiểu là gì?
sổ đỏ được hiểu là gì?

 

Sổ đỏ được hiểu là gì?

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp cho chủ sở hữu đất hoặc người được giao quyền sử dụng đất. Sổ đỏ ghi chép các thông tin quan trọng về đất như: tên chủ sở hữu đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất, giá trị đất và thời hạn sử dụng đất. Sổ đỏ có giá trị pháp lý cao và là cơ sở để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như mua bán, cho thuê, thế chấp…

Xem thêm: Sổ đỏ và sổ hồng là gì? Sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng.

Thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ là “lâu dài” thì chủ sở hữu có thể sử dụng đất trong bao lâu?

Thời hạn sử dụng đất là thời gian mà người sử dụng đất được phép sử dụng đất theo mục đích đã được cấp phép. Thời hạn sử dụng đất được ghi rõ trong sổ đỏ và có thể có các loại thời hạn như: thời hạn 50 năm, 70 năm, 90 năm, 99 năm… Tuy nhiên, nếu trong sổ đỏ ghi thời hạn “lâu dài” thì chủ sở hữu có quyền sử dụng đất vĩnh viễn, không có giới hạn thời gian.

Trường hợp nào người sử dụng đất được sử dụng đất với thời hạn lâu dài?

Để giải quyết vấn đề sử dụng đất với thời hạn lâu dài, Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ các trường hợp được sử dụng đất với thời hạn ổn định lâu dài tại Điều 125. Theo quy định này, người sử dụng đất sẽ được sử dụng đất với thời hạn lâu dài trong một số trường hợp nhất định.

  • Đầu tiên, đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.
  • Thứ hai, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật Đất đai 2013 sẽ cũng được sử dụng đất ổn định lâu dài.
  • Thứ ba, các loại đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cũng được cho phép sử dụng đất với thời hạn lâu dài.
  • Thứ tư, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê cũng thuộc diện được sử dụng đất với thời hạn ổn định lâu dài.
  • Thứ năm, đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này, đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này cũng được sử dụng đất với thời hạn ổn định lâu dài.
  • Ngoài ra, các trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài còn bao gồm đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất cơ sở tôn giáo đất tín ngưỡng; đất giao thông, thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng không có mục đích kinh doanh; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất tổ chức kinh tế quy định tại Điều 159 của Luật Đất đai 2013.

sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng lâu dài
sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng lâu dài

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 127: Khi chuyển mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:

  1. Đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất không được vượt quá 50 năm.
  2. Đối với trường hợp chuyển từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài, tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

Điều 128: Khi nhận chuyển quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:

  1. Đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất từ người dân, đất công ích sang đất để xây dựng nhà ở, thời hạn sử dụng đất không được vượt quá 50 năm.
  2. Đối với trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài, thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888357055