Sổ đỏ và sổ hồng là gì? Loại nào có giá trị cao hơn.

Thế nào là sổ đỏ và thế nào là sổ hồng

Sổ đỏ và sổ hồng là hai loại giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam. Sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu, còn sổ hồng chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

Cả hai loại giấy tờ này đều được coi là chứng minh quyền sở hữu tài sản và có giá trị pháp lý, được sử dụng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp và cho vay bất động sản.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sổ đỏ và sổ hồng chỉ có giá trị khi được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được lưu giữ tại cơ quan quản lý đất đai.

 

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như  thế nào?

Sổ đỏ và sổ hồng là hai loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, có những điểm khác nhau sau:

Cơ quan ban hành và thời gian cấp sổ:

Sổ hồng được cấp bởi Bộ xây dựng và có thời gian cấp từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009

–  Trong khi sổ đỏ được cấp bởi Bộ Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 10/12/2009.

Đối tượng sử dụng:

– Sổ đỏ chứng minh quyền sử dụng đất và bảo vệ quyền hạn, lợi ích của chủ sở hữu đất

–  Trong khi sổ hồng được sở hữu bởi chủ nhà và chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư.

Khu vực được cấp sổ:

– Sổ hồng được cấp cho khu vực đô thị

-Trong khi sổ đỏ được cấp cho khu vực ngoài đô thị.

Loại đất được cấp sổ:

-Sổ hồng được cấp cho đất ở đô thị

-Sổ đỏ được cấp cho loại đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và khu làm muối.

Sổ đỏ hay sổ hồng có giá trị cao hơn

Tổng quan về giá trị pháp lý của sổ đỏ và sổ hồng là như nhau. Cả hai giấy tờ đều ghi nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Nghị định 88/2009/NĐ-CP và Luật Đất đai 2013 đã thống nhất hai loại giấy tờ này thành một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, nếu sổ đỏ hoặc sổ hồng đã được cấp trước ngày 10/12/2009 khi vẫn còn giá trị pháp lý thì không cần phải đổi sang giấy chứng nhận mới. Nếu có nhu cầu đổi sang giấy chứng nhận mới, thì vẫn có thể được thực hiện. Tóm lại, sổ đỏ và sổ hồng có giá trị pháp lý như nhau và không có sự khác biệt về giá trị thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888357055